Blog Image

Holtti's timmerhus/log house

Om bloggen / About the Blog

Här kan ni följa när vårt hus på 65 kvm utökas till omkring 210 kvm genom att vi bygger ut med en jämtländsk timmerstomme från 1874.

Here you can follow as our 700 square foot house is extended to about 2200 square feet when we add on a log house from 1874.

Uppdatering efter vintern / After Winter Update

Blandat/Misc. Posted on 09 Apr, 2017 10:29PM

På grund av ankomsten av Holttipojke nummer fyra i slutet av 2016 har bygget gått på lågvarv mellan oktober och februari, men vissa saker har ändå blivit gjorda och den senaste tiden har tempot höjts igen. Nedan visas lite olika bilder på framsteg som gjorts sedan den senaste uppdateringen i höstas.

Because of the arrival of Holtti boy #4 in the end of 2016 the building has been at low speed between October and February. However some things have been done and recently the building pace has increased again. Here are som pictures od the progress made since our last update.

Bjälklag på delar av andra våningen.
Joists on parts of the second floor.

Här kommer trappan att komma upp. Stolpen i hörnet fixerar knuten när större öppning ska sågas upp.
This is where the stairs eventually will come up.

En gammal golvås förvandlas till en stolpe som trappan ska fästas i. Tack pappa för hjälpen med den och annat!
An old joist was made into a pillar where the stairs will be attached to. Thank you dad for your help!

En fönsteröppning vi inte ska ha fylls igen med annat timmer.
A window we won’t need is filled.

Nya fönsteröppningar uppsågade!
New window openings done!

Fönstren från utsidan. Ytterväggen reglad för isolering/panel.
The window openings from the outside.

Vindduk och gles/spikläkt påbörjad. Så småningom ska väggen sprutisoleras med återvunnet tidningspapper.
Starting to get up the wind barrier. Eventually the walls will be insulated using recycled newspapers.Uppdatering / Update

Blandat/Misc. Posted on 01 Oct, 2016 10:38PM

De senaste 6-7 veckorna har innehållit diverse byggrelaterade projekt, men även annat som måste få plats i livet, som till exempel nästan tre veckors vidareutbildning i Stockholm just när vädret var som bäst. Här följer bildbevis på sådant som hunnits med. Alla bilder på oss när vi sitter och tänker på hur arbetet ska fortskrida har vi dock sållat bort.

The past 6-7 weeks have included several building related projects, but also other things that have to fit in to life, like an almost three-week course in Stockholm – just when the weather was at its best. Here is photographic evidence of stuff that has been done. All the pictures of us when we are sitting around and thinking about how the work should progress have been carefully deleted.

Mamma Margareta inledde arbetet med att måla panel till fasaden.

Mom Margareta started the work of painting the wainscoting for the exterior.

Matteo tar jobbet på största allvar.

Matteo takes the work very seriously.

Gabriel tyckte det var kul att måla panel!

Gabriel thought painting was fun!

Virke har sorterats och stuvats om – fönstren som levererats har burits och packats om till dess att de får komma på plats.

Lumber has been sorted and re-organized – windows which were delivered have been carried and re-packed until it’s time for them to be mounted.

Byggnadsställningen har flyttats och vindskivor samt plåtar satts upp på norra gaveln.

The scaffolding has been moved and bargeboards along with sheet metal have been put up on the north gable.Andra sidan / The Other Side

Tak/Roofing Posted on 13 Aug, 2016 10:29PM

Den andra halvan av taket var betydligt krångligare eftersom två stegar, glidskydd, snörasskydd, nockräcken och en plattform för sotaren skulle placeras på den sidan. Mycket tänkande och skruvande för att få allt detta på plats på rätt sätt. Trots allt detta och att vädret var betydligt blåsigare och regnigare är nu är hela taket på plats!

The other half of the roof was a lot more complicated as we needed to place two ladders, two slip-guards, a snow-guard, two ridge rails and a platform for the chimney sweep on that side. A lot of thinking and tinkering to get all of this in place correctly. In spite of this and that the weather has been a lot windier and rainier, we have now finished the entire roof!Takläggning / Roofing

Tak/Roofing Posted on 05 Aug, 2016 09:52PM

Efter lite semester och hejande på Gabriels fotbollscup har vi kommit igång med bygget igen. Nu är det takläggning som gäller. Vi lägger äldre tvåkupiga tegelpannor.

After some vacation and cheering at Gabriel’s soccer tournament we have gone back to building. Now it’s roofing time and we are using old waved tiles.


Återigen har vi hjälp av mina föräldrar. Pappa Pelle har fått den mindre angenäma uppgiften att med vinkelslip kapa av en centimeter i övre hörnet av varje panna så att de ska passa ihop med varandra.

My parents are here again to help us. My dad Pelle got the less pleasant task to cut one corner of each tile using an angle grinder to make them fit better.

Mamma Margareta bär fram pannor som ska kapas.

My Mom Margareta is carrying tiles to be cut.


Själv har jag tagit hand om den roligare uppgiften att lägga själva pannorna (det var faktiskt ingen annan som ville klättra på taket…).

I have taken on the more fun task of actually laying the tiles (actually, no one else wanted to climb on the roof…).

Ena sidan av taket klart!

One side of the roof is finished!

Fantastiskt vackert om jag får säga det själv!

Fantastically beautiful, even if I do say so myself!Bärläkt / Battens

Tak/Roofing Posted on 12 Jul, 2016 09:51PM

Nu är bärläkten spikad på ena sidan av taket och nockbrädeshållare monterade. Jag passade på ibland att pausa och njuta av den underbara utsikten.

The roof battens are mounted on one side of the roof as well as the ridge board holders. I took a break every now and then to enjoy the wonderful view.

Golvreglar / Joists

Golv/Flooring Posted on 11 Jul, 2016 10:35PM

Efter ett par veckor med semester och förvärvsarbete har vi sakta men säkert fått in golvreglar i större delen av första våningen. Vi valde att göra detta för att fixera stommen ordentligt innan alla tunga takpannor kommer på plats. Matteo och David har kommit överens om en arbetsfördelning, medan Alexandra har varit på jobbet… vid slutet av varje dag har vi firat att vi alla fortfarande är vid liv 😉

After a couple of weeks of vacation and gainful employment we have slowly but surely gotten the joists in place on most of the first floor. We chose to do this to make sure to steady the walls before all the heavy tiles are laid on the roof. Matteo and David have come to an understanding regarding divvying up the tasks, while Alexandra has been at work… at the end of each day we have celebrated that we are all still alive 😉Vädertätt / Weatherproof

Montering stomme/Assembling Posted on 15 Jun, 2016 08:43AM

Efter en välförtjänt och välbehövlig helgvila var det full fart igen med att få huset vädertätt. Fredagens regnrusk var bortblåst och vädret samarbetade.

After a well-deserved and much needed weekend of rest it was full speed ahead again to get the house weatherproof. Friday’s rainstorms had moved on and the weather was most cooperative.
Tack Åre Timmerhus för allt ert jobb – nu är det dags för oss att ta över. Den närmaste tiden ägnar vi åt att få in golvreglar och sedan få på taktegel.

Thank you, Åre Timmerhus, for all of your hard work – now it’s time for us to take over. Next on the agenda is getting the floor joists in place and then roof tiles.Regnavbrott / Rain Delay

Montering stomme/Assembling Posted on 10 Jun, 2016 07:52PM« PreviousNext »