Blog Image

Holtti's timmerhus/log house

Om bloggen / About the Blog

Här kan ni följa när vårt hus på 65 kvm utökas till omkring 210 kvm genom att vi bygger ut med en jämtländsk timmerstomme från 1874.

Here you can follow as our 700 square foot house is extended to about 2200 square feet when we add on a log house from 1874.

3 sidor klara / 3 Sides Done

Exteriör Posted on 20 Jan, 2018 10:07PM

Som tur är har vi åtminstone varit lite bättre på att bygga än på att blogga. Nu är tre sidor färdiga utvändigt med tilläggsisolering, panel och fönster. Dessutom är en hel del elslang dragen mellan timmer och isolering för att inte få så mycket synlig el på insidan. Nedan visas en del bilder av vad som hänt sedan sist. Och vi vågar nästan lova att nästa uppdatering kommer snabbare än den här!

Luckily enough we’ve at least been a bit better about building than we have been about blogging. Now three sides are done on the outside, with insulation, wainscoting and windows. We’ve also done a lot of thinking and placed tubing for electrical wiring between the insulation and the logs. This way we will avoid having too many electrical wires visible on the inside where the logs will mostly be visible. Below you can see some pictures of what’s been done since the last update. And, we almost dare promise that our next update will come quicker than this one!Isolering och panel / Insulation and wainscoting

Exteriör Posted on 27 May, 2017 11:00PM

De senaste sex veckorna har gått till att först få upp vindduk och gles-/spikläkt på den första gaveln.

During the past six weeks the wind barrier has been attached and laths to nail the wainscoting to on the first of the four sides of the house.

Steg för steg täcks den vackra fasaden, då bygglovet krävde mer isolering än vad bara timret kunde erbjuda. Vi bestämde oss för att tilläggsisolera utvändigt och klä huset i panel så att det skulle smälta samman mer med vårt befintliga hus. Utvändig isolering ger också en bättre fuktvandring genom väggen och timrets värmelagrande förmåga tillvaratas bättre vid eldning i kökspannan.

Step by step the lovely exterior is covered, since our building permit required more insulation than just the logs would offer. We decided to insulate on the outside of the logs and to cover the house in wainscoting so that it would merge nicely with our existing house. Insulating on the outside of the logs also allows for easier transfer of moisture through the wall and the logs’ natural ability to store heat works better when we use the wood stove in the future.

Isolering på gång! Thermofloc lösullsisolering av återvunnet tidningspapper sprutas av Jan-Olof från Sydost ISOLER.

Insulation! Thermofloc bulk insulation of recycled newspaper is being sprayed in by Jan-Olof from Sydost ISOLER.


Sedan var det dags för panel – många brädor, några skarvar och otaliga turer upp och ner i byggnadsställningen!

Now for the wainscoting – lots of boards, a few joints and too many trips up and down the scaffolding stairs to count!


Klart! Nästan i alla fall. Bara lockläkt, fönster och foder kvar… Och sedan tre sidor till.

Done! Well almost at least. Just need vertical laths, windows and window lining… and then on to the next three sides.