Blog Image

Holtti's timmerhus/log house

Om bloggen / About the Blog

Här kan ni följa när vårt hus på 65 kvm utökas till omkring 210 kvm genom att vi bygger ut med en jämtländsk timmerstomme från 1874.

Here you can follow as our 700 square foot house is extended to about 2200 square feet when we add on a log house from 1874.

Uppdatering efter vintern / After Winter Update

Blandat/Misc. Posted on 09 Apr, 2017 10:29PM

På grund av ankomsten av Holttipojke nummer fyra i slutet av 2016 har bygget gått på lågvarv mellan oktober och februari, men vissa saker har ändå blivit gjorda och den senaste tiden har tempot höjts igen. Nedan visas lite olika bilder på framsteg som gjorts sedan den senaste uppdateringen i höstas.

Because of the arrival of Holtti boy #4 in the end of 2016 the building has been at low speed between October and February. However some things have been done and recently the building pace has increased again. Here are som pictures od the progress made since our last update.

Bjälklag på delar av andra våningen.
Joists on parts of the second floor.

Här kommer trappan att komma upp. Stolpen i hörnet fixerar knuten när större öppning ska sågas upp.
This is where the stairs eventually will come up.

En gammal golvås förvandlas till en stolpe som trappan ska fästas i. Tack pappa för hjälpen med den och annat!
An old joist was made into a pillar where the stairs will be attached to. Thank you dad for your help!

En fönsteröppning vi inte ska ha fylls igen med annat timmer.
A window we won’t need is filled.

Nya fönsteröppningar uppsågade!
New window openings done!

Fönstren från utsidan. Ytterväggen reglad för isolering/panel.
The window openings from the outside.

Vindduk och gles/spikläkt påbörjad. Så småningom ska väggen sprutisoleras med återvunnet tidningspapper.
Starting to get up the wind barrier. Eventually the walls will be insulated using recycled newspapers.Uppdatering / Update

Blandat/Misc. Posted on 01 Oct, 2016 10:38PM

De senaste 6-7 veckorna har innehållit diverse byggrelaterade projekt, men även annat som måste få plats i livet, som till exempel nästan tre veckors vidareutbildning i Stockholm just när vädret var som bäst. Här följer bildbevis på sådant som hunnits med. Alla bilder på oss när vi sitter och tänker på hur arbetet ska fortskrida har vi dock sållat bort.

The past 6-7 weeks have included several building related projects, but also other things that have to fit in to life, like an almost three-week course in Stockholm – just when the weather was at its best. Here is photographic evidence of stuff that has been done. All the pictures of us when we are sitting around and thinking about how the work should progress have been carefully deleted.

Mamma Margareta inledde arbetet med att måla panel till fasaden.

Mom Margareta started the work of painting the wainscoting for the exterior.

Matteo tar jobbet på största allvar.

Matteo takes the work very seriously.

Gabriel tyckte det var kul att måla panel!

Gabriel thought painting was fun!

Virke har sorterats och stuvats om – fönstren som levererats har burits och packats om till dess att de får komma på plats.

Lumber has been sorted and re-organized – windows which were delivered have been carried and re-packed until it’s time for them to be mounted.

Byggnadsställningen har flyttats och vindskivor samt plåtar satts upp på norra gaveln.

The scaffolding has been moved and bargeboards along with sheet metal have been put up on the north gable.