Blog Image

Holtti's timmerhus/log house

Om bloggen / About the Blog

Här kan ni följa när vårt hus på 65 kvm utökas till omkring 210 kvm genom att vi bygger ut med en jämtländsk timmerstomme från 1874.

Here you can follow as our 700 square foot house is extended to about 2200 square feet when we add on a log house from 1874.

Solpaneler / Solar panels

Tak/Roofing Posted on 02 Oct, 2018 10:31PM

Eftersom Länsstyrelsen med en icke förutsedd hastighet börjat beta av ansökningar om solcellsstöd och under sommaren beviljade vår ansökan och därmed gav oss sex månader att färdigställa projektet och få allting inkopplat och klart, fick vi prioritera om och under några höstdagar smälla upp lite solpaneler istället för att fortsätta med att bygga ihop husen. (Mer om arbetet i övrigt sedan förra uppdateringen kommer snart. Det är dock inget löfte).

Our plan was to mount the solar panels next year, but since our application for a Government grant was approved faster than expected, we had to change our priorities and start mounting solar panels instead of continuing to connect the two houses. To get the grant everything needs to be up and running in January.

Det stora jobbet var att få upp alla fästen och skenor. Pannor behövde också fixas till med vinkelslip för att passa ovanpå fästena.

The main part of the job was to mount all brackets and rails. Roof tiles had to be fixed to fit the brackets.

Kablarna som går ner till växelriktaren färdigdragna!

The cables that go down to the inverter are in place!

Så var det dags för montering av panelerna. Helt klart den roligaste delen av jobbet. Då fick jag välbehövlig hjälp av min kära fru.

Time to mount the panels. Definitely the most fun part of the job. Then I received much needed help from my beloved wife.

Barnen hjälpte till på sitt sätt.

The kids helped in their own way.

Alla 18 panelerna uppe!

All of the 18 panels are up!

När elektriker och elbolag gjort sitt och allt är inkopplat och klart är förhoppningen att vi kommer att producera omkring 4500-5000 kWh per år. Toppeffekten ligger på nästan 5 kW. Nu hoppas vi på mycket sol framöver! Lite regn samtidigt gör dock ingenting om det blir så här vackert:

When the electrician and the utility company have done their job and everything is connected and running, we hope that we will produce about 4500-5000 kWh per year. The peak effect is almost 5 kW. We are hoping for a lot of sunshine from now on. A little rain at the same time is ok if it gets this beautiful:Andra sidan / The Other Side

Tak/Roofing Posted on 13 Aug, 2016 10:29PM

Den andra halvan av taket var betydligt krångligare eftersom två stegar, glidskydd, snörasskydd, nockräcken och en plattform för sotaren skulle placeras på den sidan. Mycket tänkande och skruvande för att få allt detta på plats på rätt sätt. Trots allt detta och att vädret var betydligt blåsigare och regnigare är nu är hela taket på plats!

The other half of the roof was a lot more complicated as we needed to place two ladders, two slip-guards, a snow-guard, two ridge rails and a platform for the chimney sweep on that side. A lot of thinking and tinkering to get all of this in place correctly. In spite of this and that the weather has been a lot windier and rainier, we have now finished the entire roof!Takläggning / Roofing

Tak/Roofing Posted on 05 Aug, 2016 09:52PM

Efter lite semester och hejande på Gabriels fotbollscup har vi kommit igång med bygget igen. Nu är det takläggning som gäller. Vi lägger äldre tvåkupiga tegelpannor.

After some vacation and cheering at Gabriel’s soccer tournament we have gone back to building. Now it’s roofing time and we are using old waved tiles.


Återigen har vi hjälp av mina föräldrar. Pappa Pelle har fått den mindre angenäma uppgiften att med vinkelslip kapa av en centimeter i övre hörnet av varje panna så att de ska passa ihop med varandra.

My parents are here again to help us. My dad Pelle got the less pleasant task to cut one corner of each tile using an angle grinder to make them fit better.

Mamma Margareta bär fram pannor som ska kapas.

My Mom Margareta is carrying tiles to be cut.


Själv har jag tagit hand om den roligare uppgiften att lägga själva pannorna (det var faktiskt ingen annan som ville klättra på taket…).

I have taken on the more fun task of actually laying the tiles (actually, no one else wanted to climb on the roof…).

Ena sidan av taket klart!

One side of the roof is finished!

Fantastiskt vackert om jag får säga det själv!

Fantastically beautiful, even if I do say so myself!Bärläkt / Battens

Tak/Roofing Posted on 12 Jul, 2016 09:51PM

Nu är bärläkten spikad på ena sidan av taket och nockbrädeshållare monterade. Jag passade på ibland att pausa och njuta av den underbara utsikten.

The roof battens are mounted on one side of the roof as well as the ridge board holders. I took a break every now and then to enjoy the wonderful view.