Blog Image

Holtti's timmerhus/log house

Om bloggen / About the Blog

Här kan ni följa när vårt hus på 65 kvm utökas till omkring 210 kvm genom att vi bygger ut med en jämtländsk timmerstomme från 1874.

Here you can follow as our 700 square foot house is extended to about 2200 square feet when we add on a log house from 1874.

Vädertätt / Weatherproof

Montering stomme/Assembling Posted on 15 Jun, 2016 08:43AM

Efter en välförtjänt och välbehövlig helgvila var det full fart igen med att få huset vädertätt. Fredagens regnrusk var bortblåst och vädret samarbetade.

After a well-deserved and much needed weekend of rest it was full speed ahead again to get the house weatherproof. Friday’s rainstorms had moved on and the weather was most cooperative.
Tack Åre Timmerhus för allt ert jobb – nu är det dags för oss att ta över. Den närmaste tiden ägnar vi åt att få in golvreglar och sedan få på taktegel.

Thank you, Åre Timmerhus, for all of your hard work – now it’s time for us to take over. Next on the agenda is getting the floor joists in place and then roof tiles.Regnavbrott / Rain Delay

Montering stomme/Assembling Posted on 10 Jun, 2016 07:52PMDag 10 / Day 10

Montering stomme/Assembling Posted on 09 Jun, 2016 10:54PM

Alla takstolar är på plats men vädret var inte på vår sida idag. Råsponten är spikad på halva taket, men takduken får vänta till väderförhållandena är bättre.

All the rafters are in place, but the weather was not on our side. The roof underlay is nailed on half of the roof, but the membrane will have to wait for better weather conditions.

Dag 9 / Day 9

Montering stomme/Assembling Posted on 08 Jun, 2016 10:26PM

För att resa takstolar på vår stomme krävs mycket detaljplanering och jobb med att få dem i rätt höjd. De placeras mot takåsarna som är runda, och så är det ju det där med handhugget timmer från 1800-talet som gör det lite knepigt… men de har sina trick och jobbar på som bara den för att försöka se till att taket kommer på plats innan det är dags att åka hem till Åre igen.

To place the rafters on our frame requires a lot of detailed planning and hard work to get them aligned. They are placed agains the round ridges, and then there’s that little detail of the 19th century hand hewn logs which make it tricky… but they are up to the task and working hard to make sure the roof gets in to place before they have to go home to Åre.Dag 8 / Day 8

Montering stomme/Assembling Posted on 07 Jun, 2016 10:57PM

Idag kom den sista ryggåsen på plats. Fortsatt utfyllnad av mellanrummet mellan grund och första timmervarv har också stått på programmet. Timmermännen har lagt mycket tankearbete på att fundera kring hur man på bästa sätt får en handhuggen stomme från 1800-talet utan raka väggar och räta vinklar att möta 2000-talets raka virke som ska användas till takstolar och yttertak.

Today we got the last ridge in place. They continued working on the space between the foundation and the first round of logs. There was also a lot of thinking by the workers regarding how to best “marry” a hand hewn log house frame from the 19th century (with no straight walls or angles) with 21st century straight lumber which is to be used for the rafters and roofing.


Dag 7 / Day 7

Montering stomme/Assembling Posted on 06 Jun, 2016 10:31PM

Kranen har gjort sitt, och nu får luftkuddar hjälpa till med att lyfta huset så att nya stockar kan komma på plats där de behövs – gamla grunden bestod av hörnstenar, men här måste vi se till att husets tyngd ligger jämnt fördelat på grunden vi byggt.

Now we are no longer using the crane, and instead, air pillows are used to lift the house to place new logs where they are needed – the old foundation consisted of corner stones, but here we have to ensure that the weight of the house is evenly distributed on the foundation we have built.
Med en handsåg finliras det till dess att stocken ligger perfekt.
A handsaw is used to make sure the fit is perfect.

Byggnadsställningen har kommit på plats.
The scaffolding has been assembled.

Fyra av fem ryggåsar är nu på plats.
Four of the five ridges are now in place.Dag 6 / Day 6

Montering stomme/Assembling Posted on 05 Jun, 2016 11:20PM

Våning två…
Second floor…

Vårt röda hus ser litet ut.
Our red house looks tiny.

Dörren till kattvinden.
The storage door.

Första takåsen på plats.
First ridge in place.


Njuter av kvällssolen genom vardagsrumsfönstret.
Enjoying the evening sun through our living room window.Dag 5 / Day 5

Montering stomme/Assembling Posted on 04 Jun, 2016 09:47PM


I morse införskaffades en mycket stor och tålig presenning, då prognosen skvallrat om möjligt regn. Ungefär 3 minuter innan det öste ner blev vi klara med att täcka det virke till bland annat innertaket som hade levererats häromdagen. Puh. Annars har det varit välförtjänt vilodag här för timmerarbetare, byggherre och åskådare. Kropparna hade tagit stryk av det tunga arbetet och huvudena var trötta efter långa arbetsdagar. Vi har samlat krafter och tar nya tag imorgon!

This morning a very large heavy-duty tarp was purchased, as the weather gods had mentioned rain. About 3 minutes before it started pouring down we finished covering the lumber, which is to be used for among other things the ceiling. Whew. Otherwise, today has been a day of well-deserved rest for the working crew, the head of the build and the audience. Bodies had taken a beating from all the heavy work and heads were tired after very long days. New strength has been accumulated, and tomorrow we start bright and early with re-charged energy!Next »