Blog Image

Holtti's timmerhus/log house

Om bloggen / About the Blog

Här kan ni följa när vårt hus på 65 kvm utökas till omkring 210 kvm genom att vi bygger ut med en jämtländsk timmerstomme från 1874.

Here you can follow as our 700 square foot house is extended to about 2200 square feet when we add on a log house from 1874.

Träning / Practice

Planering/Planning Posted on 25 May, 2016 11:03PM

I väntan på det stora huset tränade vi häromdagen husflyttning i mindre skala…

While waiting for the big house we had a practice session with a smaller object…


Den nye ägaren är helnöjd!

The new owner is very satisfied!Nästan igång/Almost started

Planering/Planning Posted on 14 Apr, 2016 09:01PM

Idag påbörjade kommunen flytten av en vattenledning på vår tomt som annars kommer för nära huset. Spännande med stor grävmaskin tyckte Matteo!

Today the municipality started to move a water pipe on our property. Matteo thought the big digger was exciting!

Planeringen för de närmaste två månaderna ser ut enligt följande:

– Markarbeten och dränering startar nästa vecka.
– I maj bygger vi grunden.
– I slutet av maj transporteras timmerstommen ner från Jämtland på lastbil.
– Den 30/5 påbörjas monteringen av stommen.

The plans for the next two months:

– Ground work and drainage starts next week.
– In May, we are building the foundation.
– In late May the logs are transported to Kalmar from Jämtland.
– On May 30th the assembling of the house begins.Stommen före nedmontering/The Log House Before Disassembling

Planering/Planning Posted on 05 Apr, 2016 12:58PM

Några bilder av timmerstommen före nedmontering.

Some pics of the log house before it was disassembled.Bygglov/Building Permit

Planering/Planning Posted on 01 Apr, 2016 10:27PM

Idag, den 1:a april, har vi äntligen fått bygglov och startbesked. Vi hoppas att bygglovshandläggare inte ägnar sig åt aprilskämt på arbetstid. För ett par veckor sedan hade vi tekniskt samråd och de flesta av våra idéer om hur vi vill bygga godkändes av bygglovshandläggaren och vår KA (kontrollansvarig).
Bygget är inte igång ännu, men väldigt mycket tid har lagts på planering. I augusti hittade vi timmerstommen på Blocket och bestämde oss snabbt för att slå till. Stommen var redan nermonterad och ligger under plåttak på ett gärde utanför Lit i Jämtland. En dröm som vi haft länge började i och med detta ta form och nu börjar det kännas på riktigt som om drömmen kan bli verklighet. Om allt går enligt plan kommer stommen att vara monterad i mitten av juni i år. Sedan kommer det nog att ta några år innan allt är klart.

Today, April 1st, we finally received our building permit and official starting date… let’s hope the municipal building permit official doesn’t spend his office hours playing April Fool’s! A couple of weeks ago we had a Technical meeting and most of our ideas about how we want to build were approved by the official and by our KA (a person we are required to hire to make sure we build according to all the rules and regulations).
We haven’t started actually building yet, but have spent a lot of time on the planning phase. In August of last year we found our log cabin on the Swedish equivalent of Ebay and quickly decided to grab it before someone else did. The whole building had already been disassembled and is still lying under a tin roof in a field in the geographical midpoint of Sweden. A dream we had been nursing for a long time started to be realized and now it feels as though the dream may come true. If all goes according to our plans the buidling will be reassembled in mid-June of this year, on our property in the south-eastern part of Sweden. After that, it will probably take a few years to get everything done.