Blog Image

Holtti's timmerhus/log house

Om bloggen / About the Blog

Här kan ni följa när vårt hus på 65 kvm utökas till omkring 210 kvm genom att vi bygger ut med en jämtländsk timmerstomme från 1874.

Here you can follow as our 700 square foot house is extended to about 2200 square feet when we add on a log house from 1874.

Innertak bottenplan / Ceiling First Floor

Uncategorised Posted on 11 Apr, 2020 11:10PM

Bloggen har nu flyttat till en ny plattform som förhoppningsvis gör det lättare för oss att hålla den uppdaterad, men vi lovar ingenting denna gång. Under vintern har vi jobbat främst med innertaket på bottenvåningen, som nu är färdigt. Innertaket spikas med A-klassad råspont. Duken förhindrar isolering att ramla ner i springor senare.

The blog has moved to a new platform, which hopefully will make it easier to keep it updated… but we are not making any promises this time.
During the winter we have primarily been working on the ceiling of the first floor, which now is completed. The ceiling is a pine tongue-and-groove. The cloth prevents insulation from falling down through cracks later on.

Tvättstuga och hall med öppning för trappa.
Laundry room and hall, with opening for the stair case.

I kök och matrum blir bjälkarna synliga.
In the kitchen and dining room, the beams will be visible.Innertak ovanvåning / Ceiling Second Floor

Uncategorised Posted on 30 Aug, 2019 11:55PM

Under sommaren har vi jobbat med innertaket uppe. Mina föräldrar tog hand om småbarn och matlagning en vecka så Alexandra och jag kunde jobba tillsammans.

During the summer we have been working on the second floor ceiling. My parents took care of the two youngest and also the cooking for a week, so that Alexandra and I could work together.Solpaneler / Solar panels

Tak/Roofing Posted on 02 Oct, 2018 10:31PM

Eftersom Länsstyrelsen med en icke förutsedd hastighet börjat beta av ansökningar om solcellsstöd och under sommaren beviljade vår ansökan och därmed gav oss sex månader att färdigställa projektet och få allting inkopplat och klart, fick vi prioritera om och under några höstdagar smälla upp lite solpaneler istället för att fortsätta med att bygga ihop husen. (Mer om arbetet i övrigt sedan förra uppdateringen kommer snart. Det är dock inget löfte).

Our plan was to mount the solar panels next year, but since our application for a Government grant was approved faster than expected, we had to change our priorities and start mounting solar panels instead of continuing to connect the two houses. To get the grant everything needs to be up and running in January.

Det stora jobbet var att få upp alla fästen och skenor. Pannor behövde också fixas till med vinkelslip för att passa ovanpå fästena.

The main part of the job was to mount all brackets and rails. Roof tiles had to be fixed to fit the brackets.

Kablarna som går ner till växelriktaren färdigdragna!

The cables that go down to the inverter are in place!

Så var det dags för montering av panelerna. Helt klart den roligaste delen av jobbet. Då fick jag välbehövlig hjälp av min kära fru.

Time to mount the panels. Definitely the most fun part of the job. Then I received much needed help from my beloved wife.

Barnen hjälpte till på sitt sätt.

The kids helped in their own way.

Alla 18 panelerna uppe!

All of the 18 panels are up!

När elektriker och elbolag gjort sitt och allt är inkopplat och klart är förhoppningen att vi kommer att producera omkring 4500-5000 kWh per år. Toppeffekten ligger på nästan 5 kW. Nu hoppas vi på mycket sol framöver! Lite regn samtidigt gör dock ingenting om det blir så här vackert:

When the electrician and the utility company have done their job and everything is connected and running, we hope that we will produce about 4500-5000 kWh per year. The peak effect is almost 5 kW. We are hoping for a lot of sunshine from now on. A little rain at the same time is ok if it gets this beautiful:Ångbroms / Vapor Retarder

Uncategorised Posted on 16 Jun, 2018 09:34PM

Innan det är dags att isolera taket behöver vi sätta upp ångbroms mot takstolarna. Med god hjälp av Jonas gjordes detta under ett par dagar i april/maj.

Before insulating the roof, we need to put a vapor retarder against the rafters. With a little help from Jonas, this was accomplished during a few says in April/May.

Därefter spikades gles/läkt upp liksom flexslang och takdosor.

After that it was time to nail up some battens as well as flex-tube and ceiling boxes.Bjälklag vardagsrum / Joists Living Room

Uncategorised Posted on 02 Apr, 2018 09:51PM

Under några kalla dagar i början av mars arbetade jag och Katie intensivt med bjälklaget i vardagsrummet. Det blev återigen tydligt att standardlösningar sällan fungerar i en timmerstomme från 1874. Det tar tid, men det blir bra till slut…

During some cold days in the beginning of March, Katie and I worked intensively with the joists in the living room. Once again it became blatantly clear that standard solutions rarely work in a log house from 1874. It takes time, but the end result is good...3 sidor klara / 3 Sides Done

Exteriör Posted on 20 Jan, 2018 10:07PM

Som tur är har vi åtminstone varit lite bättre på att bygga än på att blogga. Nu är tre sidor färdiga utvändigt med tilläggsisolering, panel och fönster. Dessutom är en hel del elslang dragen mellan timmer och isolering för att inte få så mycket synlig el på insidan. Nedan visas en del bilder av vad som hänt sedan sist. Och vi vågar nästan lova att nästa uppdatering kommer snabbare än den här!

Luckily enough we’ve at least been a bit better about building than we have been about blogging. Now three sides are done on the outside, with insulation, wainscoting and windows. We’ve also done a lot of thinking and placed tubing for electrical wiring between the insulation and the logs. This way we will avoid having too many electrical wires visible on the inside where the logs will mostly be visible. Below you can see some pictures of what’s been done since the last update. And, we almost dare promise that our next update will come quicker than this one!Uppdatering efter vintern / After Winter Update

Blandat/Misc. Posted on 09 Apr, 2017 10:29PM

På grund av ankomsten av Holttipojke nummer fyra i slutet av 2016 har bygget gått på lågvarv mellan oktober och februari, men vissa saker har ändå blivit gjorda och den senaste tiden har tempot höjts igen. Nedan visas lite olika bilder på framsteg som gjorts sedan den senaste uppdateringen i höstas.

Because of the arrival of Holtti boy #4 in the end of 2016 the building has been at low speed between October and February. However some things have been done and recently the building pace has increased again. Here are som pictures od the progress made since our last update.

Bjälklag på delar av andra våningen.
Joists on parts of the second floor.

Här kommer trappan att komma upp. Stolpen i hörnet fixerar knuten när större öppning ska sågas upp.
This is where the stairs eventually will come up.

En gammal golvås förvandlas till en stolpe som trappan ska fästas i. Tack pappa för hjälpen med den och annat!
An old joist was made into a pillar where the stairs will be attached to. Thank you dad for your help!

En fönsteröppning vi inte ska ha fylls igen med annat timmer.
A window we won’t need is filled.

Nya fönsteröppningar uppsågade!
New window openings done!

Fönstren från utsidan. Ytterväggen reglad för isolering/panel.
The window openings from the outside.

Vindduk och gles/spikläkt påbörjad. Så småningom ska väggen sprutisoleras med återvunnet tidningspapper.
Starting to get up the wind barrier. Eventually the walls will be insulated using recycled newspapers.Uppdatering / Update

Blandat/Misc. Posted on 01 Oct, 2016 10:38PM

De senaste 6-7 veckorna har innehållit diverse byggrelaterade projekt, men även annat som måste få plats i livet, som till exempel nästan tre veckors vidareutbildning i Stockholm just när vädret var som bäst. Här följer bildbevis på sådant som hunnits med. Alla bilder på oss när vi sitter och tänker på hur arbetet ska fortskrida har vi dock sållat bort.

The past 6-7 weeks have included several building related projects, but also other things that have to fit in to life, like an almost three-week course in Stockholm – just when the weather was at its best. Here is photographic evidence of stuff that has been done. All the pictures of us when we are sitting around and thinking about how the work should progress have been carefully deleted.

Mamma Margareta inledde arbetet med att måla panel till fasaden.

Mom Margareta started the work of painting the wainscoting for the exterior.

Matteo tar jobbet på största allvar.

Matteo takes the work very seriously.

Gabriel tyckte det var kul att måla panel!

Gabriel thought painting was fun!

Virke har sorterats och stuvats om – fönstren som levererats har burits och packats om till dess att de får komma på plats.

Lumber has been sorted and re-organized – windows which were delivered have been carried and re-packed until it’s time for them to be mounted.

Byggnadsställningen har flyttats och vindskivor samt plåtar satts upp på norra gaveln.

The scaffolding has been moved and bargeboards along with sheet metal have been put up on the north gable.Next »