Blog Image

Holtti's timmerhus/log house

Om bloggen / About the Blog

Här kan ni följa när vårt hus på 65 kvm utökas till omkring 210 kvm genom att vi bygger ut med en jämtländsk timmerstomme från 1874.

Here you can follow as our 700 square foot house is extended to about 2200 square feet when we add on a log house from 1874.

Kulvertrör / Culvert Pipes

Uncategorised Posted on 01 Jun, 2019 09:57PM

Vi klurade länge och väl om hur vi skulle få till det så att vi kunde få rinnande vatten (i kranar) i hela huset. Efter att ha pratat ihop oss med vår rörmokare kom vi fram till att det bästa sättet skulle vara att gräva ner kulvertrör utvändigt. Sagt och gjort. Då fick vi hyra grävskopa som det inte tog särskilt lång tid för många att bli lite förtjusta i. Rören är isolerade och det ena innehåller två kanaler, det andra fyra. Tanken är att vi på detta sättet kan få pelletskaminen i det befintliga huset att jobba tillsammans med den nya kökspannan (i framtiden) för att värma vatten till ackumulatortanken.

We thought long and hard about how we could make sure we would have running water (in faucets) in the whole house. After talking to our plumber we decided that the best way was to dig down culvert pipes outside of the buildings. Said and done. We had to rent a digger which quickly earned some devoted followers. The pipes are insulated and one contains two ducts, the other four. The plan is to connect the pellet stove in the existing house to work together with the new kitchen stove (in the future) to heat water for the water-heater tank.

Medan vi ändå hade grävskopan hemma passade vi på att gräva om stenkistan till jordkylsmynningen (mer om detta senare). Det visar sig att om man vill ha någonting gjort rätt är det bäst att göra det själv.

While we had the digger at home we took the chance to re-dig the drainage for the subterranian chilled fridge (more on this later). It turns out that if you want something done right, you better do it yourself.

När diket väl var på plats var det “bara” att kränga ner två stycken 21-meters egensinniga bestar från källaren till grunden. Sådant görs bäst när man nattat två små, men det innebär att man kämpar mot myggen. Skönt med frivilliga hjälpredor som skyfflar tillbaka all jord när man är klar!

When the ditch was finally dug, all we had to do was to wrestle two 21-meter obstinate beasts from the basement to the foundation. That kind of work is best done when you have put two young kids to bed, but that means fighting the mosquitoes. Nice to have volunteers step up to shovel back all the soil once you are done!Isolering och panel / Insulation and wainscoting

Exteriör Posted on 27 May, 2017 11:00PM

De senaste sex veckorna har gått till att först få upp vindduk och gles-/spikläkt på den första gaveln.

During the past six weeks the wind barrier has been attached and laths to nail the wainscoting to on the first of the four sides of the house.

Steg för steg täcks den vackra fasaden, då bygglovet krävde mer isolering än vad bara timret kunde erbjuda. Vi bestämde oss för att tilläggsisolera utvändigt och klä huset i panel så att det skulle smälta samman mer med vårt befintliga hus. Utvändig isolering ger också en bättre fuktvandring genom väggen och timrets värmelagrande förmåga tillvaratas bättre vid eldning i kökspannan.

Step by step the lovely exterior is covered, since our building permit required more insulation than just the logs would offer. We decided to insulate on the outside of the logs and to cover the house in wainscoting so that it would merge nicely with our existing house. Insulating on the outside of the logs also allows for easier transfer of moisture through the wall and the logs’ natural ability to store heat works better when we use the wood stove in the future.

Isolering på gång! Thermofloc lösullsisolering av återvunnet tidningspapper sprutas av Jan-Olof från Sydost ISOLER.

Insulation! Thermofloc bulk insulation of recycled newspaper is being sprayed in by Jan-Olof from Sydost ISOLER.


Sedan var det dags för panel – många brädor, några skarvar och otaliga turer upp och ner i byggnadsställningen!

Now for the wainscoting – lots of boards, a few joints and too many trips up and down the scaffolding stairs to count!


Klart! Nästan i alla fall. Bara lockläkt, fönster och foder kvar… Och sedan tre sidor till.

Done! Well almost at least. Just need vertical laths, windows and window lining… and then on to the next three sides.Golvreglar / Joists

Golv/Flooring Posted on 11 Jul, 2016 10:35PM

Efter ett par veckor med semester och förvärvsarbete har vi sakta men säkert fått in golvreglar i större delen av första våningen. Vi valde att göra detta för att fixera stommen ordentligt innan alla tunga takpannor kommer på plats. Matteo och David har kommit överens om en arbetsfördelning, medan Alexandra har varit på jobbet… vid slutet av varje dag har vi firat att vi alla fortfarande är vid liv 😉

After a couple of weeks of vacation and gainful employment we have slowly but surely gotten the joists in place on most of the first floor. We chose to do this to make sure to steady the walls before all the heavy tiles are laid on the roof. Matteo and David have come to an understanding regarding divvying up the tasks, while Alexandra has been at work… at the end of each day we have celebrated that we are all still alive 😉Vädertätt / Weatherproof

Montering stomme/Assembling Posted on 15 Jun, 2016 08:43AM

Efter en välförtjänt och välbehövlig helgvila var det full fart igen med att få huset vädertätt. Fredagens regnrusk var bortblåst och vädret samarbetade.

After a well-deserved and much needed weekend of rest it was full speed ahead again to get the house weatherproof. Friday’s rainstorms had moved on and the weather was most cooperative.
Tack Åre Timmerhus för allt ert jobb – nu är det dags för oss att ta över. Den närmaste tiden ägnar vi åt att få in golvreglar och sedan få på taktegel.

Thank you, Åre Timmerhus, for all of your hard work – now it’s time for us to take over. Next on the agenda is getting the floor joists in place and then roof tiles.Dag 9 / Day 9

Montering stomme/Assembling Posted on 08 Jun, 2016 10:26PM

För att resa takstolar på vår stomme krävs mycket detaljplanering och jobb med att få dem i rätt höjd. De placeras mot takåsarna som är runda, och så är det ju det där med handhugget timmer från 1800-talet som gör det lite knepigt… men de har sina trick och jobbar på som bara den för att försöka se till att taket kommer på plats innan det är dags att åka hem till Åre igen.

To place the rafters on our frame requires a lot of detailed planning and hard work to get them aligned. They are placed agains the round ridges, and then there’s that little detail of the 19th century hand hewn logs which make it tricky… but they are up to the task and working hard to make sure the roof gets in to place before they have to go home to Åre.Dag 7 / Day 7

Montering stomme/Assembling Posted on 06 Jun, 2016 10:31PM

Kranen har gjort sitt, och nu får luftkuddar hjälpa till med att lyfta huset så att nya stockar kan komma på plats där de behövs – gamla grunden bestod av hörnstenar, men här måste vi se till att husets tyngd ligger jämnt fördelat på grunden vi byggt.

Now we are no longer using the crane, and instead, air pillows are used to lift the house to place new logs where they are needed – the old foundation consisted of corner stones, but here we have to ensure that the weight of the house is evenly distributed on the foundation we have built.
Med en handsåg finliras det till dess att stocken ligger perfekt.
A handsaw is used to make sure the fit is perfect.

Byggnadsställningen har kommit på plats.
The scaffolding has been assembled.

Fyra av fem ryggåsar är nu på plats.
Four of the five ridges are now in place.Dag 5 / Day 5

Montering stomme/Assembling Posted on 04 Jun, 2016 09:47PM


I morse införskaffades en mycket stor och tålig presenning, då prognosen skvallrat om möjligt regn. Ungefär 3 minuter innan det öste ner blev vi klara med att täcka det virke till bland annat innertaket som hade levererats häromdagen. Puh. Annars har det varit välförtjänt vilodag här för timmerarbetare, byggherre och åskådare. Kropparna hade tagit stryk av det tunga arbetet och huvudena var trötta efter långa arbetsdagar. Vi har samlat krafter och tar nya tag imorgon!

This morning a very large heavy-duty tarp was purchased, as the weather gods had mentioned rain. About 3 minutes before it started pouring down we finished covering the lumber, which is to be used for among other things the ceiling. Whew. Otherwise, today has been a day of well-deserved rest for the working crew, the head of the build and the audience. Bodies had taken a beating from all the heavy work and heads were tired after very long days. New strength has been accumulated, and tomorrow we start bright and early with re-charged energy!Dag 2 / Day 2

Montering stomme/Assembling Posted on 01 Jun, 2016 10:10PM

Mät två gånger…
Measure twice…

…och hugg sedan rätt!
…and then chop correctly!

Timmer så långt ögat kan nå.
Lots and lots of logs.

Dagens nytillskott i maskinförrådet.
Today’s new addition in the machinery department.

Varv för varv blir det högre.
Up she goes, higher and higher.

Lindrev mellan varje varv tätar huset.
Between each level, flax insulation will keep the house snug.

Ryggåsarna till taket är färska och behöver barkas.
The ridges for the roof are fresh and need to be de-barked.Next »