Bloggen har nu flyttat till en ny plattform som förhoppningsvis gör det lättare för oss att hålla den uppdaterad, men vi lovar ingenting denna gång. Under vintern har vi jobbat främst med innertaket på bottenvåningen, som nu är färdigt. Innertaket spikas med A-klassad råspont. Duken förhindrar isolering att ramla ner i springor senare.

The blog has moved to a new platform, which hopefully will make it easier to keep it updated… but we are not making any promises this time.
During the winter we have primarily been working on the ceiling of the first floor, which now is completed. The ceiling is a pine tongue-and-groove. The cloth prevents insulation from falling down through cracks later on.

Tvättstuga och hall med öppning för trappa.
Laundry room and hall, with opening for the stair case.

I kök och matrum blir bjälkarna synliga.
In the kitchen and dining room, the beams will be visible.