Vi klurade länge och väl om hur vi skulle få till det så att vi kunde få rinnande vatten (i kranar) i hela huset. Efter att ha pratat ihop oss med vår rörmokare kom vi fram till att det bästa sättet skulle vara att gräva ner kulvertrör utvändigt. Sagt och gjort. Då fick vi hyra grävskopa som det inte tog särskilt lång tid för många att bli lite förtjusta i. Rören är isolerade och det ena innehåller två kanaler, det andra fyra. Tanken är att vi på detta sättet kan få pelletskaminen i det befintliga huset att jobba tillsammans med den nya kökspannan (i framtiden) för att värma vatten till ackumulatortanken.

We thought long and hard about how we could make sure we would have running water (in faucets) in the whole house. After talking to our plumber we decided that the best way was to dig down culvert pipes outside of the buildings. Said and done. We had to rent a digger which quickly earned some devoted followers. The pipes are insulated and one contains two ducts, the other four. The plan is to connect the pellet stove in the existing house to work together with the new kitchen stove (in the future) to heat water for the water-heater tank.

Medan vi ändå hade grävskopan hemma passade vi på att gräva om stenkistan till jordkylsmynningen (mer om detta senare). Det visar sig att om man vill ha någonting gjort rätt är det bäst att göra det själv.

While we had the digger at home we took the chance to re-dig the drainage for the subterranian chilled fridge (more on this later). It turns out that if you want something done right, you better do it yourself.

När diket väl var på plats var det “bara” att kränga ner två stycken 21-meters egensinniga bestar från källaren till grunden. Sådant görs bäst när man nattat två små, men det innebär att man kämpar mot myggen. Skönt med frivilliga hjälpredor som skyfflar tillbaka all jord när man är klar!

When the ditch was finally dug, all we had to do was to wrestle two 21-meter obstinate beasts from the basement to the foundation. That kind of work is best done when you have put two young kids to bed, but that means fighting the mosquitoes. Nice to have volunteers step up to shovel back all the soil once you are done!