Eftersom Länsstyrelsen med en icke förutsedd hastighet börjat beta av ansökningar om solcellsstöd och under sommaren beviljade vår ansökan och därmed gav oss sex månader att färdigställa projektet och få allting inkopplat och klart, fick vi prioritera om och under några höstdagar smälla upp lite solpaneler istället för att fortsätta med att bygga ihop husen. (Mer om arbetet i övrigt sedan förra uppdateringen kommer snart. Det är dock inget löfte).

Our plan was to mount the solar panels next year, but since our application for a Government grant was approved faster than expected, we had to change our priorities and start mounting solar panels instead of continuing to connect the two houses. To get the grant everything needs to be up and running in January.

Det stora jobbet var att få upp alla fästen och skenor. Pannor behövde också fixas till med vinkelslip för att passa ovanpå fästena.

The main part of the job was to mount all brackets and rails. Roof tiles had to be fixed to fit the brackets.

Kablarna som går ner till växelriktaren färdigdragna!

The cables that go down to the inverter are in place!

Så var det dags för montering av panelerna. Helt klart den roligaste delen av jobbet. Då fick jag välbehövlig hjälp av min kära fru.

Time to mount the panels. Definitely the most fun part of the job. Then I received much needed help from my beloved wife.

Barnen hjälpte till på sitt sätt.

The kids helped in their own way.

Alla 18 panelerna uppe!

All of the 18 panels are up!

När elektriker och elbolag gjort sitt och allt är inkopplat och klart är förhoppningen att vi kommer att producera omkring 4500-5000 kWh per år. Toppeffekten ligger på nästan 5 kW. Nu hoppas vi på mycket sol framöver! Lite regn samtidigt gör dock ingenting om det blir så här vackert:

When the electrician and the utility company have done their job and everything is connected and running, we hope that we will produce about 4500-5000 kWh per year. The peak effect is almost 5 kW. We are hoping for a lot of sunshine from now on. A little rain at the same time is ok if it gets this beautiful: