Innan det är dags att isolera taket behöver vi sätta upp ångbroms mot takstolarna. Med god hjälp av Jonas gjordes detta under ett par dagar i april/maj.

Before insulating the roof, we need to put a vapor retarder against the rafters. With a little help from Jonas, this was accomplished during a few says in April/May.

Därefter spikades gles/läkt upp liksom flexslang och takdosor.

After that it was time to nail up some battens as well as flex-tube and ceiling boxes.