Som tur är har vi åtminstone varit lite bättre på att bygga än på att blogga. Nu är tre sidor färdiga utvändigt med tilläggsisolering, panel och fönster. Dessutom är en hel del elslang dragen mellan timmer och isolering för att inte få så mycket synlig el på insidan. Nedan visas en del bilder av vad som hänt sedan sist. Och vi vågar nästan lova att nästa uppdatering kommer snabbare än den här!

Luckily enough we’ve at least been a bit better about building than we have been about blogging. Now three sides are done on the outside, with insulation, wainscoting and windows. We’ve also done a lot of thinking and placed tubing for electrical wiring between the insulation and the logs. This way we will avoid having too many electrical wires visible on the inside where the logs will mostly be visible. Below you can see some pictures of what’s been done since the last update. And, we almost dare promise that our next update will come quicker than this one!