De senaste sex veckorna har gått till att först få upp vindduk och gles-/spikläkt på den första gaveln.

During the past six weeks the wind barrier has been attached and laths to nail the wainscoting to on the first of the four sides of the house.

Steg för steg täcks den vackra fasaden, då bygglovet krävde mer isolering än vad bara timret kunde erbjuda. Vi bestämde oss för att tilläggsisolera utvändigt och klä huset i panel så att det skulle smälta samman mer med vårt befintliga hus. Utvändig isolering ger också en bättre fuktvandring genom väggen och timrets värmelagrande förmåga tillvaratas bättre vid eldning i kökspannan.

Step by step the lovely exterior is covered, since our building permit required more insulation than just the logs would offer. We decided to insulate on the outside of the logs and to cover the house in wainscoting so that it would merge nicely with our existing house. Insulating on the outside of the logs also allows for easier transfer of moisture through the wall and the logs’ natural ability to store heat works better when we use the wood stove in the future.

Isolering på gång! Thermofloc lösullsisolering av återvunnet tidningspapper sprutas av Jan-Olof från Sydost ISOLER.

Insulation! Thermofloc bulk insulation of recycled newspaper is being sprayed in by Jan-Olof from Sydost ISOLER.


Sedan var det dags för panel – många brädor, några skarvar och otaliga turer upp och ner i byggnadsställningen!

Now for the wainscoting – lots of boards, a few joints and too many trips up and down the scaffolding stairs to count!


Klart! Nästan i alla fall. Bara lockläkt, fönster och foder kvar… Och sedan tre sidor till.

Done! Well almost at least. Just need vertical laths, windows and window lining… and then on to the next three sides.