På grund av ankomsten av Holttipojke nummer fyra i slutet av 2016 har bygget gått på lågvarv mellan oktober och februari, men vissa saker har ändå blivit gjorda och den senaste tiden har tempot höjts igen. Nedan visas lite olika bilder på framsteg som gjorts sedan den senaste uppdateringen i höstas.

Because of the arrival of Holtti boy #4 in the end of 2016 the building has been at low speed between October and February. However some things have been done and recently the building pace has increased again. Here are som pictures od the progress made since our last update.

Bjälklag på delar av andra våningen.
Joists on parts of the second floor.

Här kommer trappan att komma upp. Stolpen i hörnet fixerar knuten när större öppning ska sågas upp.
This is where the stairs eventually will come up.

En gammal golvås förvandlas till en stolpe som trappan ska fästas i. Tack pappa för hjälpen med den och annat!
An old joist was made into a pillar where the stairs will be attached to. Thank you dad for your help!

En fönsteröppning vi inte ska ha fylls igen med annat timmer.
A window we won’t need is filled.

Nya fönsteröppningar uppsågade!
New window openings done!

Fönstren från utsidan. Ytterväggen reglad för isolering/panel.
The window openings from the outside.

Vindduk och gles/spikläkt påbörjad. Så småningom ska väggen sprutisoleras med återvunnet tidningspapper.
Starting to get up the wind barrier. Eventually the walls will be insulated using recycled newspapers.