De senaste 6-7 veckorna har innehållit diverse byggrelaterade projekt, men även annat som måste få plats i livet, som till exempel nästan tre veckors vidareutbildning i Stockholm just när vädret var som bäst. Här följer bildbevis på sådant som hunnits med. Alla bilder på oss när vi sitter och tänker på hur arbetet ska fortskrida har vi dock sållat bort.

The past 6-7 weeks have included several building related projects, but also other things that have to fit in to life, like an almost three-week course in Stockholm – just when the weather was at its best. Here is photographic evidence of stuff that has been done. All the pictures of us when we are sitting around and thinking about how the work should progress have been carefully deleted.

Mamma Margareta inledde arbetet med att måla panel till fasaden.

Mom Margareta started the work of painting the wainscoting for the exterior.

Matteo tar jobbet på största allvar.

Matteo takes the work very seriously.

Gabriel tyckte det var kul att måla panel!

Gabriel thought painting was fun!

Virke har sorterats och stuvats om – fönstren som levererats har burits och packats om till dess att de får komma på plats.

Lumber has been sorted and re-organized – windows which were delivered have been carried and re-packed until it’s time for them to be mounted.

Byggnadsställningen har flyttats och vindskivor samt plåtar satts upp på norra gaveln.

The scaffolding has been moved and bargeboards along with sheet metal have been put up on the north gable.