Den andra halvan av taket var betydligt krångligare eftersom två stegar, glidskydd, snörasskydd, nockräcken och en plattform för sotaren skulle placeras på den sidan. Mycket tänkande och skruvande för att få allt detta på plats på rätt sätt. Trots allt detta och att vädret var betydligt blåsigare och regnigare är nu är hela taket på plats!

The other half of the roof was a lot more complicated as we needed to place two ladders, two slip-guards, a snow-guard, two ridge rails and a platform for the chimney sweep on that side. A lot of thinking and tinkering to get all of this in place correctly. In spite of this and that the weather has been a lot windier and rainier, we have now finished the entire roof!