Efter lite semester och hejande på Gabriels fotbollscup har vi kommit igång med bygget igen. Nu är det takläggning som gäller. Vi lägger äldre tvåkupiga tegelpannor.

After some vacation and cheering at Gabriel’s soccer tournament we have gone back to building. Now it’s roofing time and we are using old waved tiles.


Återigen har vi hjälp av mina föräldrar. Pappa Pelle har fått den mindre angenäma uppgiften att med vinkelslip kapa av en centimeter i övre hörnet av varje panna så att de ska passa ihop med varandra.

My parents are here again to help us. My dad Pelle got the less pleasant task to cut one corner of each tile using an angle grinder to make them fit better.

Mamma Margareta bär fram pannor som ska kapas.

My Mom Margareta is carrying tiles to be cut.


Själv har jag tagit hand om den roligare uppgiften att lägga själva pannorna (det var faktiskt ingen annan som ville klättra på taket…).

I have taken on the more fun task of actually laying the tiles (actually, no one else wanted to climb on the roof…).

Ena sidan av taket klart!

One side of the roof is finished!

Fantastiskt vackert om jag får säga det själv!

Fantastically beautiful, even if I do say so myself!