Efter ett par veckor med semester och förvärvsarbete har vi sakta men säkert fått in golvreglar i större delen av första våningen. Vi valde att göra detta för att fixera stommen ordentligt innan alla tunga takpannor kommer på plats. Matteo och David har kommit överens om en arbetsfördelning, medan Alexandra har varit på jobbet… vid slutet av varje dag har vi firat att vi alla fortfarande är vid liv 😉

After a couple of weeks of vacation and gainful employment we have slowly but surely gotten the joists in place on most of the first floor. We chose to do this to make sure to steady the walls before all the heavy tiles are laid on the roof. Matteo and David have come to an understanding regarding divvying up the tasks, while Alexandra has been at work… at the end of each day we have celebrated that we are all still alive 😉