Blog Image

Holtti's timmerhus/log house

Om bloggen / About the Blog

Här kan ni följa när vårt hus på 65 kvm utökas till omkring 210 kvm genom att vi bygger ut med en jämtländsk timmerstomme från 1874.

Here you can follow as our 700 square foot house is extended to about 2200 square feet when we add on a log house from 1874.

Innertak bottenplan / Ceiling First Floor

Uncategorised Posted on 11 Apr, 2020 11:10PM

Bloggen har nu flyttat till en ny plattform som förhoppningsvis gör det lättare för oss att hålla den uppdaterad, men vi lovar ingenting denna gång. Under vintern har vi jobbat främst med innertaket på bottenvåningen, som nu är färdigt. Innertaket spikas med A-klassad råspont. Duken förhindrar isolering att ramla ner i springor senare.

The blog has moved to a new platform, which hopefully will make it easier to keep it updated… but we are not making any promises this time.
During the winter we have primarily been working on the ceiling of the first floor, which now is completed. The ceiling is a pine tongue-and-groove. The cloth prevents insulation from falling down through cracks later on.

Tvättstuga och hall med öppning för trappa.
Laundry room and hall, with opening for the stair case.

I kök och matrum blir bjälkarna synliga.
In the kitchen and dining room, the beams will be visible.Innertak ovanvåning / Ceiling Second Floor

Uncategorised Posted on 30 Aug, 2019 11:55PM

Under sommaren har vi jobbat med innertaket uppe. Mina föräldrar tog hand om småbarn och matlagning en vecka så Alexandra och jag kunde jobba tillsammans.

During the summer we have been working on the second floor ceiling. My parents took care of the two youngest and also the cooking for a week, so that Alexandra and I could work together.Kulvertrör / Culvert Pipes

Uncategorised Posted on 01 Jun, 2019 09:57PM

Vi klurade länge och väl om hur vi skulle få till det så att vi kunde få rinnande vatten (i kranar) i hela huset. Efter att ha pratat ihop oss med vår rörmokare kom vi fram till att det bästa sättet skulle vara att gräva ner kulvertrör utvändigt. Sagt och gjort. Då fick vi hyra grävskopa som det inte tog särskilt lång tid för många att bli lite förtjusta i. Rören är isolerade och det ena innehåller två kanaler, det andra fyra. Tanken är att vi på detta sättet kan få pelletskaminen i det befintliga huset att jobba tillsammans med den nya kökspannan (i framtiden) för att värma vatten till ackumulatortanken.

We thought long and hard about how we could make sure we would have running water (in faucets) in the whole house. After talking to our plumber we decided that the best way was to dig down culvert pipes outside of the buildings. Said and done. We had to rent a digger which quickly earned some devoted followers. The pipes are insulated and one contains two ducts, the other four. The plan is to connect the pellet stove in the existing house to work together with the new kitchen stove (in the future) to heat water for the water-heater tank.

Medan vi ändå hade grävskopan hemma passade vi på att gräva om stenkistan till jordkylsmynningen (mer om detta senare). Det visar sig att om man vill ha någonting gjort rätt är det bäst att göra det själv.

While we had the digger at home we took the chance to re-dig the drainage for the subterranian chilled fridge (more on this later). It turns out that if you want something done right, you better do it yourself.

När diket väl var på plats var det “bara” att kränga ner två stycken 21-meters egensinniga bestar från källaren till grunden. Sådant görs bäst när man nattat två små, men det innebär att man kämpar mot myggen. Skönt med frivilliga hjälpredor som skyfflar tillbaka all jord när man är klar!

When the ditch was finally dug, all we had to do was to wrestle two 21-meter obstinate beasts from the basement to the foundation. That kind of work is best done when you have put two young kids to bed, but that means fighting the mosquitoes. Nice to have volunteers step up to shovel back all the soil once you are done!Solpaneler / Solar panels

Tak/Roofing Posted on 02 Oct, 2018 10:31PM

Eftersom Länsstyrelsen med en icke förutsedd hastighet börjat beta av ansökningar om solcellsstöd och under sommaren beviljade vår ansökan och därmed gav oss sex månader att färdigställa projektet och få allting inkopplat och klart, fick vi prioritera om och under några höstdagar smälla upp lite solpaneler istället för att fortsätta med att bygga ihop husen. (Mer om arbetet i övrigt sedan förra uppdateringen kommer snart. Det är dock inget löfte).

Our plan was to mount the solar panels next year, but since our application for a Government grant was approved faster than expected, we had to change our priorities and start mounting solar panels instead of continuing to connect the two houses. To get the grant everything needs to be up and running in January.

Det stora jobbet var att få upp alla fästen och skenor. Pannor behövde också fixas till med vinkelslip för att passa ovanpå fästena.

The main part of the job was to mount all brackets and rails. Roof tiles had to be fixed to fit the brackets.

Kablarna som går ner till växelriktaren färdigdragna!

The cables that go down to the inverter are in place!

Så var det dags för montering av panelerna. Helt klart den roligaste delen av jobbet. Då fick jag välbehövlig hjälp av min kära fru.

Time to mount the panels. Definitely the most fun part of the job. Then I received much needed help from my beloved wife.

Barnen hjälpte till på sitt sätt.

The kids helped in their own way.

Alla 18 panelerna uppe!

All of the 18 panels are up!

När elektriker och elbolag gjort sitt och allt är inkopplat och klart är förhoppningen att vi kommer att producera omkring 4500-5000 kWh per år. Toppeffekten ligger på nästan 5 kW. Nu hoppas vi på mycket sol framöver! Lite regn samtidigt gör dock ingenting om det blir så här vackert:

When the electrician and the utility company have done their job and everything is connected and running, we hope that we will produce about 4500-5000 kWh per year. The peak effect is almost 5 kW. We are hoping for a lot of sunshine from now on. A little rain at the same time is ok if it gets this beautiful:Ångbroms / Vapor Retarder

Uncategorised Posted on 16 Jun, 2018 09:34PM

Innan det är dags att isolera taket behöver vi sätta upp ångbroms mot takstolarna. Med god hjälp av Jonas gjordes detta under ett par dagar i april/maj.

Before insulating the roof, we need to put a vapor retarder against the rafters. With a little help from Jonas, this was accomplished during a few says in April/May.

Därefter spikades gles/läkt upp liksom flexslang och takdosor.

After that it was time to nail up some battens as well as flex-tube and ceiling boxes.Bjälklag vardagsrum / Joists Living Room

Uncategorised Posted on 02 Apr, 2018 09:51PM

Under några kalla dagar i början av mars arbetade jag och Katie intensivt med bjälklaget i vardagsrummet. Det blev återigen tydligt att standardlösningar sällan fungerar i en timmerstomme från 1874. Det tar tid, men det blir bra till slut…

During some cold days in the beginning of March, Katie and I worked intensively with the joists in the living room. Once again it became blatantly clear that standard solutions rarely work in a log house from 1874. It takes time, but the end result is good...3 sidor klara / 3 Sides Done

Exteriör Posted on 20 Jan, 2018 10:07PM

Som tur är har vi åtminstone varit lite bättre på att bygga än på att blogga. Nu är tre sidor färdiga utvändigt med tilläggsisolering, panel och fönster. Dessutom är en hel del elslang dragen mellan timmer och isolering för att inte få så mycket synlig el på insidan. Nedan visas en del bilder av vad som hänt sedan sist. Och vi vågar nästan lova att nästa uppdatering kommer snabbare än den här!

Luckily enough we’ve at least been a bit better about building than we have been about blogging. Now three sides are done on the outside, with insulation, wainscoting and windows. We’ve also done a lot of thinking and placed tubing for electrical wiring between the insulation and the logs. This way we will avoid having too many electrical wires visible on the inside where the logs will mostly be visible. Below you can see some pictures of what’s been done since the last update. And, we almost dare promise that our next update will come quicker than this one!Isolering och panel / Insulation and wainscoting

Exteriör Posted on 27 May, 2017 11:00PM

De senaste sex veckorna har gått till att först få upp vindduk och gles-/spikläkt på den första gaveln.

During the past six weeks the wind barrier has been attached and laths to nail the wainscoting to on the first of the four sides of the house.

Steg för steg täcks den vackra fasaden, då bygglovet krävde mer isolering än vad bara timret kunde erbjuda. Vi bestämde oss för att tilläggsisolera utvändigt och klä huset i panel så att det skulle smälta samman mer med vårt befintliga hus. Utvändig isolering ger också en bättre fuktvandring genom väggen och timrets värmelagrande förmåga tillvaratas bättre vid eldning i kökspannan.

Step by step the lovely exterior is covered, since our building permit required more insulation than just the logs would offer. We decided to insulate on the outside of the logs and to cover the house in wainscoting so that it would merge nicely with our existing house. Insulating on the outside of the logs also allows for easier transfer of moisture through the wall and the logs’ natural ability to store heat works better when we use the wood stove in the future.

Isolering på gång! Thermofloc lösullsisolering av återvunnet tidningspapper sprutas av Jan-Olof från Sydost ISOLER.

Insulation! Thermofloc bulk insulation of recycled newspaper is being sprayed in by Jan-Olof from Sydost ISOLER.


Sedan var det dags för panel – många brädor, några skarvar och otaliga turer upp och ner i byggnadsställningen!

Now for the wainscoting – lots of boards, a few joints and too many trips up and down the scaffolding stairs to count!


Klart! Nästan i alla fall. Bara lockläkt, fönster och foder kvar… Och sedan tre sidor till.

Done! Well almost at least. Just need vertical laths, windows and window lining… and then on to the next three sides.Next »