Blog Image

Holtti's timmerhus/log house

Om bloggen / About the Blog

Här kan ni följa när vårt hus på 65 kvm utökas till omkring 210 kvm genom att vi bygger ut med en jämtländsk timmerstomme från 1874.

Here you can follow as our 700 square foot house is extended to about 2200 square feet when we add on a log house from 1874.

Solpaneler / Solar panels

Tak/Roofing Posted on 02 Oct, 2018 10:31PM

Som tur är lovade vi bara nästan att nästa uppdatering av bloggen skulle komma snabbare än den förra. Så blev nämligen inte alls fallet…

Eftersom Länsstyrelsen med en icke förutsedd hastighet börjat beta av ansökningar om solcellsstöd och under sommaren beviljade vår ansökan och därmed gav oss sex månader att färdigställa projektet och få allting inkopplat och klart, fick vi prioritera om och under några höstdagar smälla upp lite solpaneler istället för att fortsätta med att bygga ihop husen. (Mer om arbetet i övrigt sedan förra uppdateringen kommer snart. Det är dock inget löfte).

Fortunately, we only almost promised that the next blog update would come faster than the previous one. That was not the case at all…

Our plan was to mount the solar panels next year, but since our application for a Government grant was approved faster than expected, we had to change our priorities and start mounting solar panels instead of continuing to connect the two houses. To get the grant everything needs to be up and running in January.Det stora jobbet var att få upp alla fästen och skenor. Pannor behövde också fixas till med vinkelslip för att passa ovanpå fästena.

The main part of the job was to mount all brackets and rails. Roof tiles had to be fixed to fit the brackets.Kablarna som går ner till växelriktaren färdigdragna!

The cables that go down to the inverter are in place!


Så var det dags för montering av panelerna. Helt klart den roligaste delen av jobbet. Då fick jag välbehövlig hjälp av min kära fru.

Time to mount the panels. Definitely the most fun part of the job. Then I received much needed help from my beloved wife.Barnen hjälpte till på sitt sätt.

The kids helped in their own way.


Alla 18 panelerna uppe!

All of the 18 panels are up!


När elektriker och elbolag gjort sitt och allt är inkopplat och klart är förhoppningen att vi kommer att producera omkring 4500-5000 kWh per år. Toppeffekten ligger på nästan 5 kW. Nu hoppas vi på mycket sol framöver! Lite regn samtidigt gör dock ingenting om det blir så här vackert:

When the electrician and the utility company have done their job and everything is connected and running, we hope that we will produce about 4500-5000 kWh per year. The peak effect is almost 5 kW. We are hoping for a lot of sunshine from now on. A little rain at the same time is ok if it gets this beautiful:3 sidor klara / 3 Sides Done

Exteriör Posted on 20 Jan, 2018 10:07PM

Som tur är har vi åtminstone varit lite bättre på att bygga än på att blogga. Nu är tre sidor färdiga utvändigt med tilläggsisolering, panel och fönster. Dessutom är en hel del elslang dragen mellan timmer och isolering för att inte få så mycket synlig el på insidan. Nedan visas en del bilder av vad som hänt sedan sist. Och vi vågar nästan lova att nästa uppdatering kommer snabbare än den här!

Luckily enough we’ve at least been a bit better about building than we have been about blogging. Now three sides are done on the outside, with insulation, wainscoting and windows. We’ve also done a lot of thinking and placed tubing for electrical wiring between the insulation and the logs. This way we will avoid having too many electrical wires visible on the inside where the logs will mostly be visible. Below you can see some pictures of what’s been done since the last update. And, we almost dare promise that our next update will come quicker than this one!Isolering och panel / Insulation and wainscoting

Exteriör Posted on 27 May, 2017 11:00PM

De senaste sex veckorna har gått till att först få upp vindduk och gles-/spikläkt på den första gaveln.

During the past six weeks the wind barrier has been attached and laths to nail the wainscoting to on the first of the four sides of the house.

Steg för steg täcks den vackra fasaden, då bygglovet krävde mer isolering än vad bara timret kunde erbjuda. Vi bestämde oss för att tilläggsisolera utvändigt och klä huset i panel så att det skulle smälta samman mer med vårt befintliga hus. Utvändig isolering ger också en bättre fuktvandring genom väggen och timrets värmelagrande förmåga tillvaratas bättre vid eldning i kökspannan.

Step by step the lovely exterior is covered, since our building permit required more insulation than just the logs would offer. We decided to insulate on the outside of the logs and to cover the house in wainscoting so that it would merge nicely with our existing house. Insulating on the outside of the logs also allows for easier transfer of moisture through the wall and the logs’ natural ability to store heat works better when we use the wood stove in the future.

Isolering på gång! Thermofloc lösullsisolering av återvunnet tidningspapper sprutas av Jan-Olof från Sydost ISOLER.

Insulation! Thermofloc bulk insulation of recycled newspaper is being sprayed in by Jan-Olof from Sydost ISOLER.


Sedan var det dags för panel – många brädor, några skarvar och otaliga turer upp och ner i byggnadsställningen!

Now for the wainscoting – lots of boards, a few joints and too many trips up and down the scaffolding stairs to count!


Klart! Nästan i alla fall. Bara lockläkt, fönster och foder kvar… Och sedan tre sidor till.

Done! Well almost at least. Just need vertical laths, windows and window lining… and then on to the next three sides.Uppdatering efter vintern / After Winter Update

Blandat/Misc. Posted on 09 Apr, 2017 10:29PM

På grund av ankomsten av Holttipojke nummer fyra i slutet av 2016 har bygget gått på lågvarv mellan oktober och februari, men vissa saker har ändå blivit gjorda och den senaste tiden har tempot höjts igen. Nedan visas lite olika bilder på framsteg som gjorts sedan den senaste uppdateringen i höstas.

Because of the arrival of Holtti boy #4 in the end of 2016 the building has been at low speed between October and February. However some things have been done and recently the building pace has increased again. Here are som pictures od the progress made since our last update.

Bjälklag på delar av andra våningen.
Joists on parts of the second floor.

Här kommer trappan att komma upp. Stolpen i hörnet fixerar knuten när större öppning ska sågas upp.
This is where the stairs eventually will come up.

En gammal golvås förvandlas till en stolpe som trappan ska fästas i. Tack pappa för hjälpen med den och annat!
An old joist was made into a pillar where the stairs will be attached to. Thank you dad for your help!

En fönsteröppning vi inte ska ha fylls igen med annat timmer.
A window we won’t need is filled.

Nya fönsteröppningar uppsågade!
New window openings done!

Fönstren från utsidan. Ytterväggen reglad för isolering/panel.
The window openings from the outside.

Vindduk och gles/spikläkt påbörjad. Så småningom ska väggen sprutisoleras med återvunnet tidningspapper.
Starting to get up the wind barrier. Eventually the walls will be insulated using recycled newspapers.Uppdatering / Update

Blandat/Misc. Posted on 01 Oct, 2016 10:38PM

De senaste 6-7 veckorna har innehållit diverse byggrelaterade projekt, men även annat som måste få plats i livet, som till exempel nästan tre veckors vidareutbildning i Stockholm just när vädret var som bäst. Här följer bildbevis på sådant som hunnits med. Alla bilder på oss när vi sitter och tänker på hur arbetet ska fortskrida har vi dock sållat bort.

The past 6-7 weeks have included several building related projects, but also other things that have to fit in to life, like an almost three-week course in Stockholm – just when the weather was at its best. Here is photographic evidence of stuff that has been done. All the pictures of us when we are sitting around and thinking about how the work should progress have been carefully deleted.

Mamma Margareta inledde arbetet med att måla panel till fasaden.

Mom Margareta started the work of painting the wainscoting for the exterior.

Matteo tar jobbet på största allvar.

Matteo takes the work very seriously.

Gabriel tyckte det var kul att måla panel!

Gabriel thought painting was fun!

Virke har sorterats och stuvats om – fönstren som levererats har burits och packats om till dess att de får komma på plats.

Lumber has been sorted and re-organized – windows which were delivered have been carried and re-packed until it’s time for them to be mounted.

Byggnadsställningen har flyttats och vindskivor samt plåtar satts upp på norra gaveln.

The scaffolding has been moved and bargeboards along with sheet metal have been put up on the north gable.Andra sidan / The Other Side

Tak/Roofing Posted on 13 Aug, 2016 10:29PM

Den andra halvan av taket var betydligt krångligare eftersom två stegar, glidskydd, snörasskydd, nockräcken och en plattform för sotaren skulle placeras på den sidan. Mycket tänkande och skruvande för att få allt detta på plats på rätt sätt. Trots allt detta och att vädret var betydligt blåsigare och regnigare är nu är hela taket på plats!

The other half of the roof was a lot more complicated as we needed to place two ladders, two slip-guards, a snow-guard, two ridge rails and a platform for the chimney sweep on that side. A lot of thinking and tinkering to get all of this in place correctly. In spite of this and that the weather has been a lot windier and rainier, we have now finished the entire roof!Takläggning / Roofing

Tak/Roofing Posted on 05 Aug, 2016 09:52PM

Efter lite semester och hejande på Gabriels fotbollscup har vi kommit igång med bygget igen. Nu är det takläggning som gäller. Vi lägger äldre tvåkupiga tegelpannor.

After some vacation and cheering at Gabriel’s soccer tournament we have gone back to building. Now it’s roofing time and we are using old waved tiles.


Återigen har vi hjälp av mina föräldrar. Pappa Pelle har fått den mindre angenäma uppgiften att med vinkelslip kapa av en centimeter i övre hörnet av varje panna så att de ska passa ihop med varandra.

My parents are here again to help us. My dad Pelle got the less pleasant task to cut one corner of each tile using an angle grinder to make them fit better.

Mamma Margareta bär fram pannor som ska kapas.

My Mom Margareta is carrying tiles to be cut.


Själv har jag tagit hand om den roligare uppgiften att lägga själva pannorna (det var faktiskt ingen annan som ville klättra på taket…).

I have taken on the more fun task of actually laying the tiles (actually, no one else wanted to climb on the roof…).

Ena sidan av taket klart!

One side of the roof is finished!

Fantastiskt vackert om jag får säga det själv!

Fantastically beautiful, even if I do say so myself!Bärläkt / Battens

Tak/Roofing Posted on 12 Jul, 2016 09:51PM

Nu är bärläkten spikad på ena sidan av taket och nockbrädeshållare monterade. Jag passade på ibland att pausa och njuta av den underbara utsikten.

The roof battens are mounted on one side of the roof as well as the ridge board holders. I took a break every now and then to enjoy the wonderful view.

Next »